تماس با ما

/تماس با ما
تماس با ما 2017-12-25T11:39:29+00:00

آدرس دفتر مرکزی : تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان علی اکبری – کوچه تیرداد – پلاک 11 – طبقه اول – کدپستی 1576846315 –

تلفن 88746958-021 , 88732476 – 021

فاکس : 88734506 – 021

آدرس کارخانه : ملارد – صفادشت – شهرک صنعتی دهک – قطعه H4 – کدپستی : 3164114071

Email : info@nchs.co.ir

آدرس دفتر مرکزی

تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان علی اکبری – کوچه تیرداد – پلاک 11 – طبقه اول – کدپستی 1576846315 – تلفن 88746958 – 021 , 88732476 – 021

فاکس : 88734506 – 021

آدرس کارخانه

 ملارد – صفادشت – شهرک صنعتی صفادشت – بلوکH4 – کدپستی : 3164114071
Email : info@nchs.co.ir